Skip to content

Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Kp-Expert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (postacím: 1222 Budapest, Szondi utca 9., e-mail:
arthuman@arthuman.hu)
Alulírott………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére
/ szolgáltatás/ok megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….
A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..
A vételárat / a szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben
töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
……………………………………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt:………………………………….
Back To Top